Skip to content

ADRESSE

ORODJARSTVO JELOVČAN d.o.o.
Kidričeva cesta 58
4220 Škofja Loka

ADRESSE

ORODJARSTVO JELOVČAN d.o.o.
Kidričeva cesta 58
4220 Škofja Loka

ENTWICKLUNGSLEITER

Gašper Zakotnik
gasper.zakotnik@jelovcan.si
+386 41 982 837

ENTWICKLUNGSLEITER

Gašper Zakotnik gasper.zakotnik@jelovcan.si
+386 41 982 837

TECHNISCHER LEITER

Uroš Kisovec
uros.kisovec@jelovcan.si
+386 41 774 574

TECHNISCHER LEITER

Uroš Kisovec uros.kisovec@jelovcan.si
+386 41 774 574