Skip to content

Storitve

Merilni laboratorij

Eden glavnih kriterijev uspešnosti izdelave orodja je merska ustreznost izdelanih kosov. V ta namen naša ponudba zaobsega tudi meritve v sodobnem merilnem laboratoriju. V skladu s standardi imamo okolico merjenca v laboratoriju pod stalnim nadzorom tako, da uravnavamo njeno temperaturo in relativno vlažnost. Meritve opravljamo na koordinatnem merilnem stroju z zmogljivo 5-osno merilno glavo Renishaw PH20 s proženjem na dotik in na optičnem merilnem stroju proizvajalca OGS, ki omogoča povečavo do 200x. Na koordinatnem merilnem stroju lahko merimo merjence do dimenzij 700x700x600mm, medtem ko smo na optičnem omejeni z dimenzijami 280x280x200mm. Poleg tega imamo v našem laboratoriju tudi možnost merjenja hrapavosti površine in trdote. Vse naprave so intervalno umerjane (kalibrirane) glede na priporočila s strani proizvajalcev/dobaviteljev. V skladu z zahtevami in željami naročnika glede na tehnično risbo merjenca kot končni produkt meritev izdelamo merilno poročilo.

Gradimo na dolgoletnem sodelovanju z zadovoljnimi poslovnimi partnerji.